2021

Komunikat ZG PZHGP

ZARZĄD OKRĘGU PZHGP OPOLE INFORMUJE, ŻE OTRZYMALIŚMY PONIŻSZĄ INFORMACJĘ ZARZĄDU

GŁÓWNEGO P.Z.H.G.P.

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP przypomina wszystkim jednostkom organizującym loty aby podczas koszowania gołębi stosować procedury zgodne z rekomendacją i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 5 maja 2020 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZHGP nr 71 z dnia 6 maja 2020 roku.

Przypominamy ponadto, że zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski w Kategoriach w jednym weekendzie może odbyć się tylko jeden lot poniżej 700 km zaliczany do Mistrzostwa Polski. Dopuszcza się możliwość odbycia podczas weekendu lotów dublowanych (wykonane w sobotę i niedzielę lub jeśli nie pozwalały na to warunki atmosferyczne w poniedziałek), tylko wtedy jeśli jeden z tych lotów jest lotem powyżej 700 km.

Informujemy również, że Zarząd Główny PZHG na posiedzeniach w listopadzie 2020 roku oraz marcu 2021 roku dokonał następujących zmian w Regulaminie Lotowo – Zegarowym:

  • Rozdział III : pkt.13 f, pkt 14, pkt 15, pkt 16
  • Rozdział XII pkt.3
  • Rozdział XIV pkt. 5
  • Załącznik nr 1 pkt 1

Krzysztof Kawaler

Prezydent PZHGP

DOBRY LOT.

Related posts

Leave a Comment